OM SPARREHOLM
mitt i sörmland


Orten växte fram när järnvägen drogs genom Sverige, och stationen byggdes 1862. Ursprungligen hette platsen Hyltingenäs. När adelsläkten Sparre uppförde slottet 1643 ärvdes namnet Sparreholm. På orten finns flera fornminnen och gravfält som visar att det har det levt människor i området i minst 2 000 år.

SPARREHOLMS SKOLA


Sparreholms skola är en nystartad friskola med förskola och årskurs 1, 2 och 3. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Familjeparken, skogen och sjön Båven. Verksamheten är liten och det skapar en stark gemenskap och en trygg, lugn miljö där pedagogerna har tid att  ägna mycket tid till varje barn.

LANDSKAPET


Sparreholm ligger mitt i Sörmland i ett mjukt kuperat landskap med ekhagar  och åkermark, intill Sörmlands största sjö, Båven. Här finns en insjöskärgård med 365 öar. Det finns flera gravfält och fornlämningar runt sjön som visar att det levde människor här i redan på järnåldern. 

SJÖN BÅVEN


Båven är Sveriges sydligaste vildmarksjö och har hela 50 mil strandlinje med många öar med rikt djur- och fågelliv. 15 öar är skyddade i naturreservatet Båvenöarna. Sjön är den största i landskapet efter Mälaren och Hjälmaren. Det är en av få vatten i Sverige där det finns fiske av mal.


Runt Båven finns ett antal slott och herrgårdar, bland dem Sparreholms slott, Vibyholms slott, och Rockelstad. I norr ligger naturreservatet Sparreholms ekhagar.



BÅTHAMNEN


Sparreholms båthamn ligger vid Båven med flera bryggor och drygt 150 båtplatser för fritidsbåtar och husbåtar.  På anläggningen finns ett klubbhus, en gästbrygga, en  upptagningsramp, en servicebrygga och en miljöbod. Klubben har ett begränsat antal uppställningsplatser som är avgiftsbelagda.

HYLTINGE

HEMBYGDSGÅRD


Hyltinge hembygdsförening, som grundades 1943, ligger vackert beläget i en ekbacke, på en udde vid sjön Båven. Här finns flera bevarade byggnader från trakten.

Platsen används av bygdens folk för sommarfester, dans,  valborgsmässofirande, midsommarfest, friluftsgudtjänst, tipspromenader, loppisar och vår- och julmarknad.

Föreningens medlemmar arbetar ideellt med att bevara kulturbyggnaderna och parkområdet.

SPARREHOLMS SLOTT


Det äldsta namnet på slottsområdet är Hyltingenäs. Det ingick en samling gårdar som är känt sedan 1562. Många ägare har passerat dess historia sedan dess, släkten Sparre, De Geer, Taube, Mörner, Sprengtporten, Strömfeldt och Celsing för att nämna några kända namn.

Slottet är idag väl omhändertaget av familjen Karinen. De välkomnar gäster till flera olika verksamheter som bedrivs i slottets båda flyglar. Bilmuseum, Vagnsmuseum och Tekniskt museum. Det finns även Café och en hästgård med rid- och dressyrcenter.

Sinnenas och minnenas trädgård


Parken vid Åsen är öppen för besökare

Är du intresserad av att flytta till Sparreholm?

Bygderådet Sparreholm

Styrelse 2022