Välkommen till Sparreholm

SAMLINGSPLATSER I SPARREHOLM

Folkets hus

1904 byggdes Folkets hus i Sparreholm med hjälp av pengar insamlade från privatpersoner, föreningar och lokala företag. 2002 genomfördes en stor renovering och numera har Sparreholm ett av Sveriges vackraste Folkets hus. De gamla pärlspontsväggarna är frilagda igen och målade i sin ursprungliga kulör, spegeldörrar har renoverats och övertäckta fönster öppnats upp. Huset har fått en ny scen och några rum som hyrs ut som vandrarhemsrum. Folkets hus är fortfarande en mötesplats för samhällets föreningar, här arrangeras föreläsningar och andra evenemang. Lokalen går även att hyra för privata fester. Läs mer

Hyltinge hembygdsgård

Hyltinge hembygdsförening grundades redan 1943 och förvaltar en vackert belägen hembygdsgård intill väg 57, vid utfarten från Sparreholm mot Gnesta. Hembygdsgården ligger i en ekbacke, på en udde i sjön Båven. Förutom huvudbyggnaden, som är en parstuga från 1700-talet, finns en gårdssmedja som gjorts till museum och en dansloge för sommarfester. Hembygdsföreningen arrangerar årligen flera fester och aktiviteter, bland annat cyelkloppet Båven runt. Ska du ha fest eller fira bröllop? Då går det utmärkt att hyra hela hembygdsgården. Läs mer

Hyltinge kyrka

Hyltinge kyrka ligger strax norr om Sparreholms samhälle. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes troligen under 1300-talet, men en genomgripande ombyggnad 1803 förändrade radikalt kyrkans karaktär. Troligen stod det en ännu äldre kyrka på samma plats, möjligen byggd av trä. Kyrkans dopfunt härstammar från 1100-talet, vilket talar för att det har funnits en äldre kyrka. Från den medeltida kyrkan finns bland annat kalkmålningar kvar, utförda 1644 av Nils Målare och framtagna vid den senaste restaureringen 1958. Läs mer