Välkommen till Sparreholm

Ortsutveckling i Sparreholm

I januari 2011 gick startskottet för ortsutveckling Sparreholm, som är en del i det stora ortsutvecklingsprojekt som Flens kommun driver.

Under drygt ett år jobbade en stor grupp ortsbor och tjänstemän från kommunen med att ta fram en vision och en långsiktig handlingsplan för Sparrreholms utveckling. Vision och handlingsplan antogs av Flens kommunfullmäktige i april 2012 och genomförandet av planen är i full gång.

Att skapa en ort där det sjuder av liv och aktivitet är en del av visionen för Sparreholm - och vi är redan en bit på väg!

Föreningsstöd i Flens kommun

Från och med 1 januari 2020 träder nya riktlinjer in för ekonomiskt stöd till föreningar, 'Reglemente för Flens kommuns föreningsstöd” Kommunal författningssamling 2018:8 850'.

Syftet med stödet till föreningslivet är att ta vara på ideella krafter som bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Föreningslivet bidrar till att skapa positiva fritidsmiljöer och främjar inkludering, jämställdhet och integration. De goda, demokratiska föreningarna i kommunen är viktiga för folkhälsan, folkbildningen och den sociala sammanhållningen. 

Här kan du läsa mer om stödet, i en PDF från Flens kommun

Vårt läge sporrar och utmanar

Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Vi välkomna omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer.