Välkommen till Sparreholm

Ortsutveckling i Sparreholm

I januari 2011 gick startskottet för ortsutveckling Sparreholm, som är en del i det stora ortsutvecklingsprojekt som Flens kommun driver.

Under drygt ett år jobbade en stor grupp ortsbor och tjänstemän från kommunen med att ta fram en vision och en långsiktig handlingsplan för Sparrreholms utveckling. Vision och handlingsplan antogs av Flens kommunfullmäktige i april 2012 och genomförandet av planen är i full gång.

Att skapa en ort där det sjuder av liv och aktivitet är en del av visionen för Sparreholm - och vi är redan en bit på väg!

Vårt läge sporrar och utmanar

Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Vi välkomna omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer.