Välkommen till Sparreholm

Ortsutvecklingsprojektet Sparreholm

I januari 2011 gick startskottet för ortsutveckling Sparreholm, som är en del i det stora ortsutvecklingsprojekt som Flens kommun driver.

Under drygt ett år jobbade en stor grupp ortsbor och tjänstemän från kommunen med att ta fram en vision och en långsiktig handlingsplan för Sparrreholms utveckling. Vision och handlingsplan antogs av Flens kommunfullmäktige i april 2012 och genomförandet av planen är i full gång.

Att skapa en ort där det sjuder av liv och aktivitet är en del av visionen för Sparreholm - och vi är redan en bit på väg!