Välkommen till Sparreholm

OM SPARREHOLM

Porten mot vackra sjön Båven 

Sparreholm ligger så mitt i Sörmland man kan komma och i ett typiskt sörmländskt landskap. Mjukt kuperat med en blandning av skog, vatten och kulturlandskap.

Samhället kallas ”Porten mot Båven”, Sörmlands största och vackraste sjö. Båven är en insjöskärgård med 365 öar, en för varje dag.

Tätorten är uppvuxen runt järnvägen och träindustrin vid sjön. Men järnåldersgravfälten söder om orten visar att här har det bott människor i minst 2 000 år. Sparreholm är ett litet men levande samhälle. Idag bor det cirka 750 personer på orten och invånarantalet ökar.

Tre slott, fem museer och åtta naturreservat

Den som är intresserad av natur och kultur kan utan problem få sitt lystmäte i Sparreholm. Naturen och människorna har genom århundraden präglat varandra och skapat det landskap och de miljöer som är så typiskt för mellersta Sörmland och Sparreholm.

Här kan man till fots gå en historisk vandring från järnåldersfälten söder om tätorten via stormaktstidens slottsbyggen till järnvägssamhället och på köpet få en bild av hur Sverige har vuxit fram.