Välkommen till Sparreholm

OM SPARREHOLM

Sparreholm är vackert beläget vid sjön Båven, mitt i Sörmland. Platsen är omgiven av slott, kyrkor, herrgårdar, sjöar, skogar och ekhagar. Orten har fått sitt namn efter Sparreholms slott och släkten Sparre som levde här från 1500-talet och framåt. Det lilla samhället växte sig starkt under senare delen av 1800-talet då järnvägen drogs genom Sverige. Sparreholms station invigdes 1862 och blev en viktig knutpunkt i Sörmland.

 

Porten mot sjön Båven 

Sparreholm ligger så mitt i Sörmland man kan komma och i ett typiskt sörmländskt landskap. Mjukt kuperat med en blandning av skog, vatten och kulturlandskap.

Samhället kallas ”Porten mot Båven”, Sörmlands största och vackraste sjö. Båven är en insjöskärgård med 365 öar, en för varje dag.

Tätorten är uppvuxen runt järnvägen och träindustrin vid sjön. Men järnåldersgravfälten söder om orten visar att här har det bott människor i minst 2 000 år. Sparreholm är ett litet men levande samhälle. Idag bor det cirka 750 personer på orten och invånarantalet ökar.

Naturen, kulturen & historien

Den som är intresserad av natur och kultur kan utan problem få sitt lystmäte i Sparreholm, med ett stort utbud av slott, museér, fornminnen och naturreservat.  Naturen och människorna har genom århundraden präglat varandra och skapat det landskap och de miljöer som är så typiskt för mellersta Sörmland och Sparreholm.

Här kan man till fots gå en historisk vandring från järnåldersfälten söder om tätorten via stormaktstidens slottsbyggen till järnvägssamhället och på köpet få en bild av hur Sverige har vuxit fram.

Foto: Viljeland

Utbud och shopping

Idag består Sparreholm av många fristående hus och gårdar från slutet av 1800-talet fram till idag. Det finns också rad- och kedjehus, bostadsrätter och hyresrätter. Här finns äldreboende, förskola, skola och flera mötesplatser, såsom café, restauranger, folkets hus och församlingshem. Du hittar även matbutik, spinnhus, bibliotek, verkstad och en stor handelsplats.

Aktiviteter

Är du intresserad av aktiviteter så finns det en båthamn med tillhörande båthus och grillplatser. Det finns flera vandringsleder, scoutstuga och en uppskattad familjepark med lekplats och äppelodling. Vill du sporta så hittar du tennisplan, fotbollsplaner, ett gym, en sporthall, flera boulebanor, en frisbeegolfbana, en ramp för skateboard. För den hästintresserade finns ridskola och dressyrcentrum.

Historia

År 1891 anlade bröderna Pettersson en snickerifabrik med sågverk, kvarn och hamn på Framnäsudden. Marken fick de köpa av Celsing på slottet. Tillverkningen var framförallt möbler, men de byggde även villor i nationalromantisk stil som fortfarande finns kvar, däribland Sparreholms Folkets hus. Efter brödernas bortgång såldes snickeriet och senare togs det över av HSB riksförbund. Här skapades bland annat köksinredning och garderober till städernas nya bostadsområden i enlighet med rådande folkhemsanda.  

Sparreholms slott

Det äldsta namnet på slottsområdet är Hyltingenäs. Det ingick en samling gårdar som är känt sedan 1562. Många ägare har passerat dess historia sedan dess, släkten Sparre, De Geer, Taube, Mörner, Sprengtporten, Strömfeldt och Celsing för att nämna några kända namn. Slottet är idag renoverat och väl omhändertaget av familjen Karinen. De välkomnar gäster till flera olika verksamheter som bedrivs i slottets båda flyglar. Bilmuseum, Vagnsmuseum och Tekniskt museum. Det finns även Café och en hästgård med rid- och dressyrcenter.

Hyltinge Hembygdsgård 

Hyltinge hembygdsförening, som grundades 1943, ligger vackert beläget i en ekbacke, på en udde vid sjön Båven. Här finns flera bevarade byggnader från trakten. Huvudbyggnaden är en parstuga från 1700-talet, med kök, toaletter och samlingsrum. Uthus med toaletter, förråd och vedbod. Det finns även en gårdssmedja som har gjorts om till museum och en dansloge för sommarfester.

Föreningens mål och verksamhet är att samla bygdens folk till traditionellt valborgsmässofirande, midsommarfest, friluftsgudtjänst, öppet hus med kaffeservering, tipspromenader och julmarknad. Föreningens medlemmar arbetar ideellt med att underhålla och bevara kulturbyggnaderna och parkområdet.

Kommunikation

Vill du ta dig till en större stad, så har du inte lång väg att åka. Två riksvägar korsar Sparreholm. Väg 57 som går mellan Järna och Katrineholm, för vidare färd mot Stockholm. Och väg 53 som går mellan Eskilstuna till Nyköping och Oxelösund. Det är inte heller långt till Skavsta Flygplats, därifrån kan du flyga till mängder av destinationer ut i världen.