Välkommen till Sparreholm

NATUR

Sparreholms ekhagar

Det sägs att en ek växer i 300 år, står still i 300 år och dör i 300 år. I Sparreholms ekhagar finns ekar i alla de tre olika stadierna och alla fyller de sin plats i det ekologiska systemet. Naturreservatet Sparreholms ekhagar är ett av Sveriges störa sammanhängade ekområden. Ända sedan 1600-talet har hagarna varit betesmarker. Det är de betande djuren som har skapat det parkliknande området, där ädellövträden dominerar.

Jaktstuguskogen

John Bauer-skog, en trolsk tjärn och en hemlighetsfull jaktstuga, med Fenrisulvens huvud på taket. Allt finns i Jaktstuguskogens naturreservat strax söder om Sparreholm. Jaktstuguskogen är ett av Sveriges äldsta naturreservat, bildat redan 1919 på initiativ av dåvarande ägaren till Rockelstad slott, Eric von Rosen. Reservatet är inte stort och i större delen av skogen råder tillträdesförbud mellan 1 april och 1 september. Men reservatets hjärta, Jaktstugan, är tillgänglig året om.

Hyltingeravinen

Parkera vid Hyltinge kyrka, promenera 500 meter och hamna i en annan värld och en annan tid. Som det ser ut i Hyltingeravinen idag, så såg det ut i större delen av vårt land för si så där 5 000 år sedan. Då var Sverige täckt av viltrika lövskogar. Här levde visent, vildsvin och uroxar i ett klimat som var relativt varmt och behagligt. Med lite fantasi är det lätt att föreställa sig hur forntidens skogar såg ut när man promenerar genom ravinen.