Välkommen till Sparreholm

Sparreholms Bygderåd

Bygderådet startade 2002 och arbetar för ortens utveckling och för att vara till nytta för de som bor, arbetar eller besöker Sparreholm. Den ideella föreningen är politiskt och religiöst obunden och genomför olika aktiviteter och projekt, enskilt eller i med samarbete med ortens föreningar. Bygderådet är också majoritetsägare i Sparreholms utbildning AB, vår skola i Sparreholm.

Bygderådet välkomnar alla idéer om förändring och förbättring i Sparreholm.
Vill du vara med och utveckla vår ort, hör av dig!

Medlemskap

Kontakta oss

Medlemsavgiften är 100 kronor per hushåll och år.
Sätt in på bankgiro 610-7478 och ange:
namn, telefon och e-postadress.

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta Sparreholms Bygderåd. Vi välkomnar alla frågor och tips gällande Sparreholm.