Välkommen till Sparreholm

Sparreholms Bygderåd

Bygderådet startade 2002 och arbetar för ortens utveckling och för att vara till nytta för de som bor, arbetar eller besöker Sparreholm. Den ideella föreningen är politiskt och religiöst obunden och genomför olika aktiviteter och projekt, enskilt eller i med samarbete med ortens föreningar. Bygderådet är också majoritetsägare i Sparreholms utbildning AB, vår skola i Sparreholm.

Bygderådet välkomnar alla idéer om förändring och förbättring i Sparreholm.

Vill du vara med och utveckla vår ort?

Medlemskap

Kontakt

Medlemsavgiften är endast 100 kronor per hushåll och år. Sätt in pengarna på bankgiro 610-7478 med angivande av: Namn, Telefon samt E-postadress.

Har ni några frågor är Ni varmt välkomna att kontakta Sparreholms Bygderåd via knappen nedan. Vi välkomnar även tips gällande händelser i Sparreholm.