Välkommen till Sparreholm

Foto: Karl Persson

På besök i Sparreholms skola. 

Två veckor in på höstterminen gjorde vi ett studiebesök på Sparreholms skola och förskola.

– Barnen var ivriga och taggade att få börja, säger rektor Antonia Csanadi.

Vad är nytt och vad är på gång? frågar vi.

– För det första får vi en ny, behörig, lärare som börjar i slutet av september. Hon har ett specialpedagogiskt intresse och har tidigare arbetat i Eskilstuna kommun och skall här undervisa i klass 1-2. Sen har vi fått smartboards i varje klassrum. Vi väntar på att nätverkskort skall levereras så ännu används de mest som storbildsskärm för datorn vid lektioner. Men de kommer att bli ett bra pedagogiskt verktyg som vi på olika sätt kommer att använda i undervisningen. Vidare kommer vi att ha vår egen lagade mat från vårterminen. Då kommer barnen att bli mer delaktiga i bak och köksbestyr. Och slutligen kan vi nu också ordna skolskjuts för de barn som behöver. Föräldrarna kan ansöka genom mig. Och så har vi städning i egen regi. Det betyder mycket för ordning, reda och för att förhindra smittspridning.

Foto: Karl Persson

Kunskap & social utveckling i fokus

Det här är tredje höstterminen för Sparreholms egen skola, förskola och fritidsverksamhet. Huvudmannen är Sparreholms Utbildning AB som är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Verksamheten drivs inte för att ge ägarna vinst utan för att utveckla verksamheten. Bolaget ägs av bygdens folk och den största aktieägaren är ortens bygderåd. I förskolan finns nu 42 barn inskrivna fördelade på tre avdelningar. Och senare i höst blir det 46 barn i förskoleverksamheten. I klasserna 1-3 finns 25 barn och i förskoleklassen tio barn.

Undervisningsgrupperna i skolan är små vilket inte bara ger barnen ökad trygghet utan möjliggör också att varje barn får individuellt pedagogiskt stöd. Efter årskurs 3 ska alla elever klara kunskapskraven och komma väl förberedda för fortsatt skolgång på andra skolor. I undervisningen är det kunskapen som står i fokus. Men skolan skall också stödja eleverna i deras sociala utveckling. De skall växa som individer genom att bli sedda, trygga och respekterade.

En rundtur i skolans lokaler

Tillsammans med rektor gör vi en rundtur i skolans lokaler. Det var knäpptyst i klass 3 när vi smög oss in. De tio eleverna har ett särskilt klassrum där det finns stora möjligheter för barnen att arbeta både flexibelt och lekfullt. Där finns pilatesbollar och cykeltrampor. Denna förändring har resulterat i bättre trivsel och mycket lugnare arbetsklimat. Också i de andra klasserna arbetas det flitigt. I förskoleklassen är det fruktstund och barnen undrar vilka vi är som kommer på besök. Några vill mer än gärna bli fotograferade!

Förskolegrupperna är ute men rektor Antonia visar oss runt i lokalerna och beskriver hur leksaker och vanliga pinnar används i den lekfulla undervisningen. Naturen och skolans vackra omgivning är viktiga för trivseln, men också i undervisningen. Längre och kortare utflykter i närområdet är också återkommande inslag. Nu är det rast och på skolgården ser vi hur barnen rusar runt, klättrar och klänger i de olika redskapen. På skolans baksida har förskolan sin stora och varierande utemiljö.

– Det livslånga lärandet börjar i förskolan, men målet är också att barnen skall växa som individer, säger rektor Antonia.

Skolans och förskolans ekonomi är nu stabil och har möjliggjort en satsning inte bara på barnen, utan också på personalen.

 

Foto: Karl Persson

Starkt lokalt engagemang 

– Utan frivilliga insatser från pensionärer, som skött transporten av vår skolmat, och från både föräldrar och pensionärer som har ryckt in och målat, snickrat och lagat, hade vi inte kunnat samla på oss ett överskott. Personalens arbete för att minska svinn har också varit betydelsefullt. Därför satsar vi nu inte bara på barnen utan också på vår personal, säger rektor. 

Under vårt besök stöter vi också ihop med skolans styrelseordförande Rolf Pettersson. Han jobbar frivilligt som vaktmästare och fixar något i skolsysters rum.

– Barnen tycker det är lustigt när jag förklarar att Rolf - vår snälla vaktmästare – är min chef, säger rektor.

Detta engagemang från styrelsens ordförande tycker vi speglar hur skolan fungerar. Här är det korta avstånd på alla plan. Här finns ett starkt lokalt engagemang. Här syns alla, både barn och personal.

Årsmöte 8 oktober 2019

Den 8 oktober är det årsmöte i Sparreholms Utbildning AB. Det är ett tillfälle för alla aktieägare att komma och höra mer om verksamheten i både skola och förskola.

Av: Karl Persson och Annika Rabo

 

Vill du veta mer om Sparreholms skola?

Sparreholms skola och förskola verkar för att barn ska få en god start på livet med pedagogisk utveckling som både stöttar och utmanar barnen. ​Med personal och skolledning som brinner för sitt arbete att skapa en levande skola i Sparreholm.