Välkommen till Sparreholm

Gökotta

Klockan åtta på Kristi himmelfärdsdagens morgon anordnar sedan många år Flens, Helgesta-Hyltinge församling en Gökotta som inleds med kort gudstjänst. Besökarna har kaffekorgen med sig och umgås en stund i en vindskyddad glänta eller uppe på en bergstopp innan evenemanget avslutas med en kort tipspromenad.

Vi är vid Scoutförbundets kursgård Gilwellstugan några km söder om Sparreholm där scouterna har en andaktsplats på en höjd intill kursgården. Leif Rådstam klämtar i klockan i en klockstapel på platsen och komminister Mats Blomqvist hälsar välkommen. En del av kyrkokören med Magnus Henriksson på trumpet och Petter Wingren på fiol stämmer upp till psalmsång under ledning av Ann-Chatrine Högberg Wingren. Efter gudstjänsten kommer kaffekorgarna fram och deltagarna umgås i smågrupper runt andaktsplatsen.

När kaffekorgarna är tomma kommer scoutledarna Madelene Svedling och Eva Eriksson och delar ut tipskuponger till en kort promenad med frågor kring författaren Astrid Lindgren och hennes bokfigurer. Flera deltagare lyckas tippa alla rätt och Carina Ek tar hem första priset då hon gissar närmast på skiljefrågan. Scoutledarna fortsätter sina scoutövningar med ett 4-dagars tältläger med 150 scouter på lägerplatsen intill Gilwellstugan medan gudstjänstdeltagarna beger sig hemåt igen utan att ha hört någon gök.

Traditionen med Gökotta på Kristi himmelfärdsdagen har firats sedan cirka 40 år tillbaka med början på Oxbroberget när Lars Engblom var kyrkoherde, Yngve Sköld ledde kyrkokören och Rune Gustafsson ordnade tipspromenaden.  För ett tiotal år sedan flyttades gökottan till Gilwell då flera av gudstjänstbesökare hade svårighet att ta sig upp på Oxbroberget.