Välkommen till Sparreholm

Första skolavslutningen i Sparreholms skola och förskola

Efter det första året med friskola i Sparreholm kunde nu rektor Antonia Csanadi redan klockan 8 på fredagsmorgonen avsluta läsåret med samling på skolgården med stor publik av föräldrar

Skolans elever framförde ett sångprogram som började med Den blomstertid nu kom-mer och avslutades med Idas sommarvisa. Rektor Antonia Csanadi tackade elever, lärare, frivilligarbetare och vårdnadshavare för ett gott samarbete under det gångna året och önskade alla en bra sommar.

 

Hela skolans elever ställde upp framför skolan med förskoleklassen längst fram. Eleverna hade övat in ett avslutningsprogram med ett tiotal traditionella sånger tillsammans med kan-tor AnnCathrine Högberg Wingren. Johanna Fridell spelade ett solo på blockflöjt. Alla elever som nu lämnar skolan fick en ros och en lyckönskan om en god fortsättning i den nya skolan. Efter den gemensamma samlingen träffades klasser-na var för sig i respektive klassrum och i en klass vi-sade eleverna upp en dansövning.

 

 

Endy och Omar går nu vidare till klass fyra vid Europaskolan Malma. Rektor Antonia Csanadi gläds över att kunna lämna över dem med de goda resultat de visat upp i de nationella proven.

 

Rolf Petersson, som är skolans frivilliga vaktmästare och slöjd-lärare, står vid grinden och delar ut program till föräldern Anders Fridell med dottern Johanna.Rolf är också en av de frivilliga chaufförer som turas om att hämta mat vid Europaskolans matsal i Malmköping. I skolans serveringskök finns ytterligare ett antal frivilliga som delar på arbetet med servering och diskhantering.